Nämnd   Agenda 21
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Vakant (L) Ledamot
Anders Wiklund (MP) Ledamot VARGÖN
Per Sjödahl (MP) Ledamot VARGÖN
Henrik Harlitz (M) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50