Nämnd   AB Vänersborgsbostäder
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Hellman (S) Ordförande
Dan Åberg (M) v ordf VÄNERSBORG
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Bengt Wallin (L) Ledamot VÄNERSBORG
Magnus Kesselmark (V) Ledamot VÄNERSBORG
Thomas Boström (M) Lekmannarevisor BRÅLANDA
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kenneth Allblom (V) Ersättare
Orvar Carlsson (KD) Ersättare BRÅLANDA
Henrik Jansson (C) Ersättare
Hans-Peter Norén (S) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisorsers VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50