Nämnd   AB Vänersborgsbostäder
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Hellman (S) Ordförande
Carl-Ewert Berg (KD) v ordf BRÅLANDA
Dan Åberg (M) Ledamot
Christin Slättmyr (S) Ledamot BRÅLANDA
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Henrik Jansson (C) Ersättare
Hans-Peter Norén (S) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Ola Wesley (SD) Ersättare VARGÖN
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54