Nämnd   Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Göran Ljunggren (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Gunnar Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Thomas Boström (M) Lekmannarevisor BRÅLANDA
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Guilotte (S) Ersättare
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisorsers VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50