Nämnd   Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Carl-Ewert Berg (KD) v ordf BRÅLANDA
Tommy Christensson (M) Ledamot
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Fridh (KD) Ersättare VARGÖN
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-12-02 22:01:10