Nämnd   Byggnadsnämnd
1989-01-01 -- 1991-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Cassel (S) Ordförande VÄNERSBORG
Ragnar Sandberg (M) v ordf
Ing-Britt Andersson (S) Ledamot
Gunnar Einarsson (C) Ledamot
Bengt Lönnkrans (S) Ledamot
Birgitta Ohlsson (S) Ledamot
Bert Sandström (M) Ledamot
Berit Utberg (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margareta Bjärkemyr (C) Ersättare
Dan Brauer (S) Ersättare
Dan Gustafsson (L) Ersättare
Per-Olof Gustavsson (S) Ersättare
Benny Jonasson (S) Ersättare BRÅLANDA
Helmer Jonsson (M) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
Hans Ljungberg (L) Ersättare
Björn Lunneryd (M) Ersättare
Jan Svedberg (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14