Nämnd   Byggnadsnämnd
1992-01-01 -- 1994-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ragnar Sandberg (M) Ordförande
Magnus Cassel (S) v ordf VÄNERSBORG
Margareta Bjärkemyr (C) Ledamot
Sven Andersson (L) Ledamot
Dan Brauer (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åke Aderum (C) Ersättare
Ing-Britt Andersson (S) Ersättare
Lillemor Keim (M) Ersättare
Christer Lindgren (S) Ersättare
Ragnar Nilsson (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14