Nämnd   Byggnadsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Dahlberg (S) Ordförande
Lena Eckerbom Wendel (M) v ordf FRÄNDEFORS
Anneli Guilotte (S) Ledamot
Kjell Nilsson (S) Ledamot
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Isabell Bergman (MBP) Ersättare VARGÖN
Gunilla Bogren (MP) Ersättare VÄNERSBORG
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare VÄNERSBORG
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Piotr Gabrys (M) Ersättare VÄNERSBORG
Anna-Maria Gustafsson (S) Ersättare
Elias Jonsson (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kenny Sandhöj (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50