Nämnd   Byggnadsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Dahlberg (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Lena Eckerbom Wendel (M) v ordf FRÄNDEFORS
Anneli Guilotte (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Kjell Nilsson (S) Ledamot
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Isabell Bergman (MBP) Ersättare VARGÖN
Gunilla Bogren (MP) Ersättare BRÅLANDA
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson (S) Ersättare
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Piotr Gabrys (M) Ersättare
Elias Jonsson (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kenny Sandhöj (SD) Ersättare
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11