Nämnd   Byggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Dahlberg (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Gunnar Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Gisela Gavelin (M) Ledamot VÄNERSBORG
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Torbjörn Moqvist (SD) Ledamot
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Christina Rosell (L) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson (S) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (V) Ersättare
Tommy Christensson (M) Ersättare
Åsa Edvardsson (C) Ersättare
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Kjell Nilsson (S) Ersättare
Lars Nordquist (SD) Ersättare BRÅLANDA
Daniel Peltola (L) Ersättare VÄNERSBORG
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
Malin Tell (S) Ersättare FRÄNDEFORS
 
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16