Nämnd   Budgetberedning
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Dahlin (S) Ordförande
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Peter Göthblad (L) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2018-02-17 22:01:31