Nämnd   Budgetberedning
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Vakant (M) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09