Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Anton Lidell (M) Ledamot
Jonathan Svensson (S) Ledamot VARGÖN
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Monica Andersson (V) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Andersén (S) Ersättare
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Magnus Lilja (V) Ersättare VARGÖN
Anna Olsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2019-12-15 22:01:02