Nämnd   Demokratiberedning
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Joakim Sjöling (S) Ordförande VARGÖN
Kristina Edvinsson (M) 1:e v ordf
Eva Lindgren (V) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Åsa Edvardsson (C) Ledamot
Hampus Lundh (MP) Ledamot
Vakant (L) Ledamot
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Maria Dackeberg (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Mathias Olsson (SD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (C) Ersättare
Annica Bergendal (L) Ersättare
Gunnel Boman (V) Ersättare
Izabel Johansson (M) Ersättare
Anita Kamperin (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Lennart Lindbom (S) Ersättare VARGÖN
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
Göran Nilsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Valeria Labrana, Maria Claudin Valeria (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11