Nämnd   Demokratiberedning
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Joakim Sjöling (S) Ordförande VARGÖN
Anette Taimory (KD) 1:e v ordf
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Vakant (V) Ledamot
Mats Andersson (C) Ledamot VÄNERSBORG
Mathias Olsson (SD) Ledamot
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Gunnar Johansson (MBP) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Monica Andersson (V) Ersättare
Lisbeth Brodin (M) Ersättare
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Anneli Guilotte (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Christina Lindegren (MBP) Ersättare
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Per Sjödahl (MP) Ersättare VARGÖN
Kurt Wahlgren (SD) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16