Nämnd   Fastighets AB Vänersborg
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Dahlin (S) Ordförande
Tor Wendel (M) v ordf FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) Ledamot BRÅLANDA
Torsten Gunnarsson (S) Lekmannarevisor VÄNERSBORG
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tommy Christensson (M) Ersättare
Reidar Eriksson (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Thomas Boström (M) Lekmannarevisorsers BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50