Nämnd   Fyrbodals Kommunalförbund
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Dahlin (S) Ledamot
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Thomas Boström (M) Revisor BRÅLANDA
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Peter Göthblad (L) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-06-18 22:01:37