Nämnd   Partiernas Gruppledare
2011-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Henriksson (L) Gruppledare VÄNERSBORG
Anneli Guilotte (S) Gruppledare FRÄNDEFORS
Marie-Louise Bäckman (KD) Gruppledare VARGÖN
Bo Carlsson (C) Gruppledare BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Gruppledare VÄNERSBORG
Marika Isetorp (MP) Gruppledare VÄNERSBORG
Anders Strand (SD) Gruppledare VARGÖN
Morgan Larsson (MBP) Gruppledare VÄNERSBORG
James Bucci (V) Gruppledare VARGÖN
Anders Wiklund (MP) Gruppledare
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54