Nämnd   Ideella föreningen för turismutveckling
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Göran Ljunggren (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Lave Thorell (MP) Revisor VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (L) Ersättare
Joakim Sjöling (S) Ersättare VARGÖN
Torsten Gunnarsson (S) Revisorsersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50