Nämnd   Ideella föreningen för turismutveckling
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Lave Thorell (MP) Revisor
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Robert Johansson (KD) Ersättare
Torsten Gunnarsson (S) Revisorsersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43