Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Bäckman (KD) Ordförande VARGÖN
Johanna Olsson (S) v ordf
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Sven Andersson (L) Ledamot
Peter Göthblad (L) Ledamot VÄNERSBORG
Lisbeth Brodin (M) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ersättare
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Leif Höglund (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07