Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna-Karin Sandberg (MP) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) v ordf
Annalena Levin (C) Ledamot VÄSTRA TUNHEM
Tove af Geijerstam (L) Ledamot
Anneli Guilotte (S) Ledamot
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Kristina Edvinsson (M) Ersättare
Peter Göthblad (L) Ersättare VÄNERSBORG
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
Birgitta Persson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2018-06-18 22:01:37