Nämnd   Krisledningsnämnd
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) Ordförande FRÄNDEFORS
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Marie Dahlin (S) Ledamot VÄNERSBORG
Lennart Niklasson (S) Ledamot
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tove af Geijerstam (L) Ersättare VARGÖN
Anders Forsström (M) Ersättare BRÅLANDA
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-24 22:01:22