Nämnd   Krisledningsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie Dahlin (S) Ordförande
Gunnar Lidell (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Tove af Geijerstam (L) Ledamot
Marianne Ramm (V) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Lena Eckerbom Wendel (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50