Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Mats Andersson (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Vakant (M) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (C) Ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Robert Johansson (KD) Ersättare
Dan Åberg (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09