Nämnd   Kommunstyrelse
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Marianne Ramm (V) Ledamot
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Kenneth Borgmalm (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Mats Andersson (C) Ledamot VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ersättare
Tove af Geijerstam (L) Ersättare VARGÖN
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Henrik Josten (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kurt Karlsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Stefan Kärvling (V) Ersättare VÄNERSBORG
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ersättare
Mathias Olsson (SD) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Göran Svensson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Jonathan Svensson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Anders Wiklund (MP) Ersättare
Dan Åberg (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16