Nämnd   Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång)
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Mats Andersson (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-08-01 22:00:58