Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Göran Ljunggren (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Lars G Blomgren (L) 1:e v ordf
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Aronsson, Anne-Sophie Aronsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Astrid Karlsson-Björkman (M) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jenny Brycker (S) Ersättare
Orvar Carlsson (KD) Ersättare
Ann-Britth Fröjd (C) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Dan Nyberg (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11