Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ordförande
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Tove af Geijerstam (L) Ledamot VARGÖN
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ersättare VARGÖN
Lena Eckerbom Wendel (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-24 22:01:22