Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Mats Andersson (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Dan Åberg (M) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (C) Ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Lena Eckerbom Wendel (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09