Nämnd   Överförmyndarnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Madelaine Karlsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Kerstin Andersson (L) v ordf VÄNERSBORG
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Kjell Nilsson (S) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50