Nämnd   Överförmyndarnämnd
1989-01-01 -- 1991-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Göran Ljunggren (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Sören Robertsson (L) v ordf
Magnus Cassel (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peterson, Ernst Gunnar Manfred Peterson (S) Ersättare
Vanja Skott (M) Ersättare
Sixten Theliander (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14