Nämnd   Överförmyndarnämnd
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Göran Ljunggren (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Ingemar Vänerlöv (KD) v ordf
Kerstin Johansson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Cassel (S) Ersättare VÄNERSBORG
Madeleine Mosrati (S) Ersättare
Sören Robertsson (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14