Nämnd   Pensionärsråd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ordförande
Johanna Gustafsson (C) Ledamot VÄSTRA TUNHEM
Lisbeth Brodin (M) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare VÄNERSBORG
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Laila Haglund (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50