Nämnd   Pensionärsråd
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Karlsson (FV) Ordförande
Christina Mossberg (L) Ledamot
Lennart Lindbom (S) Ledamot VARGÖN
Christer Gyllander (SD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margareta Francke (S) Ersättare
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Britt-Marie Tengblad (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14