Nämnd   Revisorer
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Boström (M) Ordförande BRÅLANDA
Torsten Gunnarsson (S) v ordf VÄNERSBORG
Eva Jonsson (C) Ledamot VÄNERSBORG
Lave Thorell (MP) Ledamot
Gunilla Döse (L) Ledamot VÄNERSBORG
Peter Lénberg (V) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12