Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Johan Ekström (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) 2:e v ordf FRÄNDEFORS
Bengt-Göran Nilsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Jeanette Larsson (S) Ledamot VARGÖN
Åsa Johansson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ragnar Sandberg (M) Ledamot
Reino Fredriksson (M) Ledamot BRÅLANDA
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Lennart Bäckemo (FV) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Teodor Almqvist-Eskilsson (S) Ersättare
Hans-Erik Aronsson (M) Ersättare
Bo Dahlberg (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Elisabeth Eliasson Eklund (V) Ersättare
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Kenneth Johansson (S) Ersättare
Johan Jonsson (M) Ersättare
Maj-Britt Robertsson (S) Ersättare VARGÖN
Bengt Olof Stake (L) Ersättare
Ali Taimory (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Karl-Gunnar Wikström (S) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11