Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Bengt Wallin (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Anders Wiklund (MP) 2:e v ordf VARGÖN
Åsa Johansson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Zdenko Petrusic (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Tor Wendel (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Emir Terzic (V) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eldbjörg Bryntesson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Bengt Holmqvist (M) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Johansson (MBP) Ersättare
Madelaine Johansson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Ulf Johansson (C) Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S) Ersättare BRÅLANDA
Susanne Meuller (MP) Ersättare
Carina Norgren (M) Ersättare
Håkan Skött (S) Ersättare VÄNERSNÄS
Kurt Wahlgren (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50