Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) Ordförande
Tor Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Åsa Johansson (S) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Kurt Wahlgren (SD) Ledamot VÄNERSBORG
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Leif Höglund (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Christian Persson (L) Ledamot
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Thomas Larsson (MBP) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eldbjörg Bryntesson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Gunnar Johansson (MBP) Ersättare
Robert Johansson (KD) Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S) Ersättare
Marianne Karlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Jimmy Lindqvist (SD) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Margareta Olsson (M) Ersättare
Zdenko Petrusic (S) Ersättare VÄNERSBORG
Håkan Skött (S) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09