Nämnd   Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö
2019-06-05 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Carlsson (C) Ordförande BRÅLANDA
Anders Wiklund (MP) v ordf
Benny Augustsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Piotr Gabrys (M) Ledamot
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Gunnar Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-12-02 22:01:10