Nämnd   Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Henrik Josten (M) v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
Laila Haglund (MP) Ersättare
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-01-15 22:01:10