Nämnd   Socialnämnd
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tove af Geijerstam (L) Ordförande VARGÖN
Lennart Niklasson (S) 1:e v ordf
Marie-Louise Bäckman (KD) 2:e v ordf VARGÖN
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Irma Fredriksson (M) Ledamot
Johanna Olsson (S) Ledamot
Kenneth Persson (S) Ledamot
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ledamot
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-J Ackermann (L) Ersättare VÄNERSBORG
Sven-Erik Arvidsson (C) Ersättare
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ersättare
Magdalena Hansson (MBP) Ersättare FRÄNDEFORS
Jarl Helgegren (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Leif Höglund (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Kent Karlsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Helge Kneese (KD) Ersättare
Maj-Britt Robertsson (S) Ersättare VARGÖN
Anna Rudebou Svedung (M) Ersättare VÄNERSBORG
Tore Söderberg (MP) Ersättare VÄNERSBORG
Ann-Christine Wollny (V) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07