Nämnd   Socialnämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Marie-Louise Bäckman (KD) 1:e v ordf VARGÖN
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Johanna Olsson (S) Ledamot
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Jeanette Dahlbom (M) Ledamot VÄNERSBORG
Irma Fredriksson (M) Ledamot
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ledamot
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christer Bogren (MP) Ersättare BRÅLANDA
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Lisbeth Brodin (M) Ersättare
Tommy Christensson (M) Ersättare
Laila Haglund (MP) Ersättare
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Lena Mjörnell (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Birgitta Persson (S) Ersättare
Doris Rudén (C) Ersättare
Inger Tolfes (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07