Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Jeanette Dahlbom (M) Ledamot VÄNERSBORG
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ledamot
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Maria Abrahamsson (S) Ersättare VARGÖN
Christer Bogren (MP) Ersättare BRÅLANDA
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Ninja Juhlin (V) Ersättare
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Aleksander Runge (S) Ersättare
Nina Schmidt (M) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
Daniel Tesfay (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-10-17 22:01:06