Nämnd   Socialutskott
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Britth Fröjd (C) Ordförande VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Dan Nyberg (S) Ledamot
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Irma Fredriksson (M) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Laila Haglund (MP) Ersättare
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Anna-Karin Sandberg (MP) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07