Nämnd   Socialutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Bohlin (S) Ordförande
Henrik Josten (M) v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Laila Haglund (MP) Ersättare
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16