Nämnd   Upphandlingsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) Ordförande
Tor Wendel (M) v ordf FRÄNDEFORS
Åsa Johansson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Hans-Peter Nielsen (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54