Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ordförande VÄNERSBORG
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Ledamot
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Gunnar Henriksson (L) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Stefan Kärvling (V) Ledamot VÄNERSBORG
Magnus Lilja (V) Ledamot VARGÖN
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Christin Slättmyr (S) 2:e v ordf BRÅLANDA
Jonathan Svensson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Andersén (S) Ersättare
Magnus Ekström (KD) Ersättare VARGÖN
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Angelica König Cassel (S) Ersättare
Zandra Lantz (L) Ersättare FRÄNDEFORS
Eva Lindgren (V) Ersättare VÄNERSBORG
Anna Olsson (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Marie Robertsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Felix Sandberg (MP) Ersättare
Gunnel Ymefors (M) Ersättare
Christer Zimmergren (SD) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43