Nämnd   Kultur- och fritidsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Åsa Edvardsson (C) Ledamot
Kristina Edvinsson (M) v ordf
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Hans-Peter Norén (S) Ordförande VÄNERSBORG
Ann-Helen Selander (M) Ledamot
Bo Silfverberg (V) Ledamot VÄNERSBORG
Per Sjödahl (MP) Ledamot VARGÖN
Sandra Stegeröd (S) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Andersén (S) Ersättare
Marika Isetorp (MP) Ersättare VÄNERSBORG
Elisabeth Johansson (KD) Ersättare
Benny Jonasson (S) Ersättare BRÅLANDA
Lena Larsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Thomas Larsson (MBP) Ersättare
Emilia Nordlund (C) Ersättare VÄNERSBORG
Mathias Olsson (SD) Ersättare
Seija Wistbacka (L) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43