Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Augustsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Bo Carlsson (C) 2:e v ordf BRÅLANDA
Henrik Harlitz (M) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
Kenneth Borgmalm (S) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnar Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Robert Johansson (KD) Ersättare
Dan Åberg (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43