Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ledamot
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ledamot
Ninja Juhlin (V) Ledamot
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Dan Nyberg (S) Ordförande
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Dahlgren (S) Ersättare
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Gisela Gavelin (M) Ersättare VÄNERSBORG
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Ida Hildingsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Kent Javette (S) Ersättare VARGÖN
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Tony Olsson (M) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Anette Taimory (KD) Ersättare
Daniel Tesfay (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54